Nederlands Duits Engels

Hoera! SAPPO live in Amsterdam

Hoera! SAPPO live in Amsterdam

Gezamenlijk MBO- en HBO-studenten een stageplaats in de zorg bieden! Dat is het doel van het SAPPO project.. In het regionale samenwerkingsproject SAPPO werken 14 zorg- en onderwijsinstellingen uit de regio Amsterdam samen bij het plannen, matchen en volgen van ruim 2000 stagiaires.

Met deze samenwerking streven we naar behoud van talent in de regio Amsterdam én het terugbrengen van tekorten in de zorg’ aldus Nienke Meindersma van Vroom Consultancy en projectleider SAPPO.  ‘Door gezamenlijk gebruik te maken van het online platform StageMonitor is de samenwerking efficiënt en transparant.  Onderwijsorganisaties hebben direct inzicht in (nog) beschikbare opleidingsplaatsen en zorgorganisaties direct inzicht in hun bezettingsgraad. Hierdoor kunnen de organisaties snel schakelen bij tekorten en onderling opschalen waar nodig.

Door het inzicht in de strategische kengetallen kunnen stageperiodes is sneller op elkaar worden afgestemd. Daarnaast kunnen studenten eenvoudig geplaatst worden op een voor hun geschikte opleidingsplaats. De student heeft een leuke stagetijd wat de uitval onderweg enorm terugdringt. Zo zullen er meer zorgprofessionals op de arbeidsmarkt beschikbaar komen”.

StageMonitor is ontwikkeld voor (regionale) samenwerking tussen beroepsonderwijs en werkveld bij het plannen, matchen en volgen van stagiaires, duaal/deeltijdstudenten en andere vormen van praktijkleren. Werkgevers krijgen hiermee één applicatie waarmee zij het interne proces van opleiden efficiënter kunnen inrichten.

Paul Schreuder, directeur Xebic Onderwijs:
"Sommige werkgevers leiden jaarlijks grote aantallen stagiaires en BBL/Duaal leerlingen op en willen hierop meer grip en overzicht hebben binnen hun totale organisatie. Bij de door-ontwikkeling van StageMonitor werken we door middel van klankbordgroepen nauw samen met bedrijfsacademies van diverse werkgevers. Deze samenwerking heeft geleidt tot een product wat werkgevers helpt met het plannen van opleidingsplaatsen, het interne plaatsen en volgen tot het leveren van de verantwoording t.b.v. subsidies. Vooral in de zorgsector is dat momenteel zeer relevant. Een aantal leden van het Sigra samenwerkingsverband in Amsterdam (waar SAPPO onder valt) en van het samenwerkingsverband deRotterdamseZorg zijn voor ons belangrijke partners geweest bij de ontwikkeling van ons platform."

De partners in het SAPPO project zijn het OLVG, Amsterdam UMC (VU en AMC), Amsta, Cordaan, Arkin, ZGAO, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, ROC van Amsterdam en ROC TOP.

Xebic BV

Zonneoordlaan 17
6718 TK Ede

Tel. +31 (0)318 - 657 755