Nederlands Duits Engels

ROC Leiden

Na een uitgebreid selectietraject, met vertegenwoordigers van alle stagebureaus, de afdeling relatiebeheer, en de ICT afdeling, heeft ROC Leiden gekozen voor OnStage als BPV oplossing.

OnStage biedt de student, het leerbedrijf en de school de mogelijkheid, via een gebruikersvriendelijk portal, gezamenlijk te werken aan het stagedossier. Hierdoor kunnen wij maximaal invulling geven aan de uitvoering van het BPV-protocol.

Peter Stolk, projectleider en onderwijsmanager bij ROC Leiden

Na een uitgebreid selectietraject, met vertegenwoordigers van alle stagebureaus, de afdeling relatiebeheer, en de ICT afdeling, heeft ROC Leiden gekozen voor OnStage als BPV oplossing.
 
Peter Stolk, projectleider en onderwijsmanager bij ROC Leiden, vertelt: “OnStage biedt de student, het leerbedrijf en de school de mogelijkheid, via een gebruikersvriendelijk portal, gezamenlijk te werken aan het stagedossier. Hierdoor kunnen wij maximaal invulling geven aan de uitvoering van het BPV-protocol.” 
 
In het BPV-protocol, een overeenkomst tussen overheid, bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs, is vastgelegd hoe de beroepspraktijkvorming uitgevoerd moet worden en welke verantwoordelijkheden de betrokken partijen daarbij hebben. OnStage is mede ontwikkeld om ROC’s en AOC’s te ondersteunen bij de invoering van het BPV-Protocol en zodoende stageprocessen uniform, transparant en efficiënt te laten verlopen.

Meer informatie over ROC Leiden?
Ga naar www.rocleiden.nl
 

Xebic BV

Zonneoordlaan 17
6718 TK Ede

Tel. +31 (0)318 - 657 755