Nederlands Duits Engels

GradeWork

'Nakijken en beoordelen? Dat doe ik gewoon in de trein.'

GradeWork helpt om de werkdruk van docenten beheersbaar te houden, terwijl de kwaliteit van de beoordeling vergroot wordt. GradeWork stroomlijnt het totale proces rondom het inleveren en beoordelen van allerlei soorten werk van de student.

Zo wordt er vooraf gespecificeerd per student wat er ingeleverd moet worden tijdens de opleiding. De docent treft het ingeleverde werk van de student vervolgens automatisch in het dossier van de student aan en kan dit eenvoudig online beoordelen. Ook heeft GradeWork een automatische koppeling met een plagiaat-scanner.

Met GradeWork kunnen docenten het nakijken en beoordelen efficiënter organiseren!

 


Waarom GradeWork?

 • Gemakkelijk online inleveren op elk gewenst moment
 • Voorafgaand het inleveren van werk duidelijkheid over de beoordelingscriteria
 • Overzicht van in te leveren documenten en deadlines
 • Ingeleverd werk raakt nooit meer kwijt
 • Betere communicatie met docent over ingeleverd werk
 • Samenwerken in groepsverband
 • Betere prestatie bij herkansing
 • Eenvoudig en inzichtelijk dashboard
 • Koppelingen met bestaande pakketten
 • Volledig compliant met wet- en regelgeving
 • In drie weken te implementeren

 • Tijdwinst
 • Minder administratieve rompslomp
 • Betere communicatie met student over het ingeleverde werk
 • Op elk gewenst moment en plek volledig beschikbaar en mogelijk om te beoordelen
 • Eenvoudig ingeleverd werk checken op originaliteit d.m.v. de plagiaatscan
 • Herkansingen worden met beter resulaat afgerond

 • Tijdwinst
 • Direct inzicht in resultaten
 • Alle studentendossiers veilig in de Cloud
 • Eenvoudig te vervangen instructeurs/beoordelaars wanneer dat nodig is
 • Groen en papierloos
 • Hogere tevredenheid van studenten én docenten
 • Archiefvorming t.b.v. verantwoording

Hoe werkt GradeWork?

 Single Sign On koppeling

1. De student gaat naar het inleverportaal en levert zijn werk in.

De student ziet in het inleverportaal de toetsen staan waarop hij of zij is ingeschreven. Het gemaakte werk kan worden geupload (evt. in groepsverband) en ingeleverd worden. De student ontvangt na inlevering direct een ontvangstbevestiging per e-mail.

 

2. Optimaal digitaal nakijken
De beoordelaar kan eveneens inloggen, bekijkt het gemaakte werk en de plagiaatscan. Via de nakijkmodule kan hij het werk voorzien van feedback en kan het beoordelingsformulier ingevuld worden.

 

3. Inzage
Nadat al het werk is beoordeeld, geeft de docent de beoordelingen vrij ter inzage voor de studenten. De student ontvangt hiervan per e-mail een bevestiging en kan de beoordeling in GradeWork bekijken.

 

4. Een compleet archief

 • Altijd het gemaakte werk inclusief de beoordelingen binnen handbereik
 • Handig bij beoordeling van herkansingen
 • Direct beschikbaar voor accreditaties en verantwoording

 

Xebic BV

Zonneoordlaan 17
6718 TK Ede

Tel. +31 (0)318 - 657 755