Nederlands Duits Engels

OnStage

'Mijn Stage? Gemakkelijk gevonden en perfect gecoördineerd.'

OnStage helpt onderwijsinstellingen bij de coordinatie, de voortgangsbewaking en borging van de stage-, afstudeer- en minorenprocessen. Door meer transparantie in deze processen te combineren met digitale dossiervorming en accreditatiebestendige verslaglegging, verhoogt OnStage de kwaliteit en het rendement van het onderwijs. 


Waarom OnStage?

De student:

 • Eenvoudig online zoeken en solliciteren naar leuke stageopdrachten
 • Uitwisselen van ervaringen met andere studenten
 • Meertalig beschikbaar
 • Gemakkelijk online inleveren van stagedocumenten 
 • Duidelijk stappenplan met opdrachten

De onderwijsinstelling:

 • Eenvoudig matchen van student aan leerbedrijf
 • Automatisch digitale dossiervorming t.b.v. begeleiding en accreditatie
 • Transparante begeleiding en beoordeling richting het werkveld en studenten
 • Schoolbrede flexibele invoering mét behoud van opleiding specifieke begeleiding
 • Professioneel relatiebeheer richting leerbedrijven
 • Heldere rapportage voor CvB en management

Het bedrijfsleven:

 • Bedrijven self-service portaal
 • Eenvoudig stageopdrachten plaatsen en aanbieden aan onderwijsinstellingen
 • Inzage in digitale dossier van de student

Hoe OnStage werkt:

Voorbereiding en matching

Voorbereiding en matching

Hoe zorgt u ervoor dat de match tussen de student en de stageplaats meteen goed is? Met OnStage kan de stagecoordinator, maar ook de student zelf, geschikte stageplaatsen zoeken en matchen, passend bij de leerdoelen van de student.    

De stageperiode

In OnStage is het begeleidingsproces flexibel in te richten. Door middel van een stappenplan doorlopen de student, de docent en de bedrijfsbegeleider eenvoudig de gehele stageperiode. Per activiteit wordt vastgelegd wie deze uitvoert en welke informatie in het studentdossier vastgelegd wordt.

De stageperiode

Beoordeling

Beoordeling

Met OnStage is het ook mogelijk om de werkstukken en verslagen digitaal in te leveren. Zo beschikt u als onderwijsinstelling altijd over een actueel dossier van de student dat vervolgens beoordeeld kan worden.

Evaluatie

Met de evaluatiemodule binnen OnStage kunt u eenvoudig de tevredenheid van bijvoorbeeld de student, de docent of het stagebedrijf meten. De resultaten hiervan worden real time verwerkt in het studentendossier en zijn direct beschikbaar ten behoeve van managementrapportages.

Evaluatie

Dossiervorming

Dossiervorming

Met OnStage heeft u altijd en overal inzicht in de actuele voortgang van stage- en afstudeerprocessen van uw studenten. OnStage helpt u bij het opbouwen van accreditatiewaardige studentendossiers. Het bewaakt de hele documenten- en communicatiestroom van begin tot eind en signaleert direct eventuele afwijkingen. Zo heeft u alle verslagen, documenten en stagecontracten overzichtelijk op één plaats beschikbaar. 

Xebic BV

Zonneoordlaan 17
6718 TK Ede

Tel. +31 (0)318 - 657 755