Nederlands Duits Engels

Privacy Statement Xebic Onderwijs B.V.

Xebic hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor toegang tot onze platformen en relevante mailingen. Voor het aanbieden van deze diensten is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacyregelgeving. Dit Privacy Statement betreft de verwerking van persoonsgegevens voor de in artikel 2 beschreven diensten.

1. Identiteit Xebic Onderwijs B.V.

Xebic Onderwijs B.V. is statutair gevestigd te Ede (Nederland) op de Zonneoordlaan 17, 6718 TK.

2. Verwerking van persoonsgegevens door de Xebic Onderwijs B.V.

2.1       Kennisplein

Voor toegang tot het kennisplein heeft u zich geregistreerd via het aanmeldformulier op onze website. Hierbij wordt uw naam, functie, organisatie en e-mailadres gevraagd tezamen met uw toestemming voor het verwerken van deze persoonsgegevens voor toegang tot het kennisplein. Of uw functioneel beheerder heeft u aangemeld ter uitvoering van de overeenkomst met uw instelling. Hierbij zijn eveneens uw naam, organisatie en e-mailadres geregistreerd. Na aanvraag volgt altijd een validatie bij de organisatie waarbij u werkzaam bent. Deze toestemming is op elk moment weer in te trekken door een mail te versturen naar crm@xebic.com waarna wij uw gegevens verwijderen.

2.2       OnStage Manual Omgeving

Voor toegang tot de OnStage Manual Omgeving heeft u zich geregistreerd via het aanmeldformulier op onze website. Hierbij wordt uw naam, functie, organisatie en e-mailadres gevraagd tezamen met uw toestemming voor het verwerken van deze persoonsgegevens voor toegang tot de manual omgeving. Of uw functioneel beheerder heeft u aangemeld ter uitvoering van de overeenkomst met uw instelling. Hierbij zijn eveneens uw naam, organisatie en e-mailadres geregistreerd. Na aanvraag volgt altijd een validatie bij de organisatie waarbij u werkzaam bent. Deze toestemming is op elk moment weer in te trekken door een mail te versturen naar crm@xebic.com.

2.3       Product Management Plein

Voor toegang tot het Product Management Plein heeft u zich geregistreerd via het aanmeldformulier op onze website. Hierbij wordt uw naam, functie, organisatie en e-mailadres gevraagd tezamen met uw toestemming voor het verwerken van deze persoonsgegevens voor toegang tot het Product Management Plein. Hierbij zijn eveneens uw naam, organisatie en e-mailadres geregistreerd. Na aanvraag volgt altijd een validatie bij de organisatie waarbij u werkzaam bent. Deze toestemming is op elk moment weer in te trekken door een mail te versturen naar crm@xebic.com.

2.4       Feedback Enquêtes

Voor het geven van feedback op onze applicaties heeft u een feedback formulier ingevuld. Hierbij heeft u de mogelijkheid gehad om uw naam en e-mailadres en school op te geven zodat wij contact met u op kunnen nemen over uw feedback en toestemming gegeven voor verwerking van deze persoonsgegevens. De persoonsgegevens welke via deze feedback enquetes zijn verzameld worden 6 weken na afronding van de analyse van de feedback resultaten verwijderd. Deze toestemming is op elk moment weer in te trekken door een mail te versturen naar crm@xebic.com waarna wij uw gegevens verwijderen.

Voor inzage en wijziging van de door uw verstrekte persoonsgegevens, kunt u terecht op de profielpagina van de in dit artikel beschreven diensten.

Bij het niet verstrekken van uw Persoonsgegevens voor de in dit artikel genoemde diensten, kunnen wij u helaas geen toegang geven tot deze diensten.

3. Externe dienstverleners (verwerkers)

Ten behoeve van het verlenen van de in artikel 2 genoemde diensten maakt Xebic Onderwijs B.V. gebruik van derden. Daarbij blijft Xebic Onderwijs B.V. verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Xebic Onderwijs B.V. zal afspraken maken met deze derden om te verzekeren dat deze zich houden aan de toepasselijke privacyregelgeving. Daarnaast zal Xebic gegevens beschikbaar stellen als zij daartoe verplicht is op grond van de wet.

4. Bewaartermijn van de gegevens

Xebic Onderwijs B.V. bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

5. Vragen en klachten

Als u vragen of klachten heeft over dit Privacy Statement of de privacyaspecten van de in artikel 2 beschreven diensten kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar support@xebic.com.

6. Autoriteit Persoonsgegevens

Als u van mening bent dat Xebic Onderwijs B.V. niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens en u er zelf met onze functionaris gegevensbescherming niet bent uitgekomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Xebic BV

Zonneoordlaan 17
6718 TK Ede

Tel. +31 (0)318 - 657 755