Nederlands Duits Engels

StageMonitor

regionale samenwerking aan stageplaatsen

StageMonitor voor Samenwerkingsverbanden

StageMonitor is een online SaaS-platform voor regionale samenwerkingsverbanden in de zorgsector waarbij MBO en HBO instellingen samenwerken om voldoende stageplaatsen te realiseren in de regio.

Het doel van de regionale samenwerking is om ervoor te zorgen dat binnen de regio voldoende kundig zorgpersoneel beschikbaar is, nu en in de toekomst. Dit wordt alleen bereikt als de verschillende onderwijsinstellingen tijdig, voldoende mensen opleiden. De stages moeten daarbij van goede kwaliteit zijn, want dit trekt nieuwe mensen aan én behoudt de leerlingen die net voor de zorg gekozen hebben. Door de zorgstages niet lokaal, maar regionaal te organiseren wordt samen gewerkt naar één van de oplossingen voor de toenemende tekorten in de zorg.

Gezamenlijke afspraken met betrekking tot de verdeling van stagiaires worden vastgelegd in een convenant en tijdens de planning en uitvoering wordt hierop gerapporteerd in de centrale monitor.

Het platform is ontwikkeld in nauwe samenwerking met De Rotterdamse Zorg.

Wilt u meer weten over het regionaal samenwerken met StageMonitor en het toepassen van een regionale verdeelsleutel? Neem dan contact op met Paul Schreuder.

StageMonitor Volg

StageMonitor Volg is een zelfstandig Leerling Volg Systeem voor werkgevers. Het systeem biedt opleidingscoördinatoren, leerhuizen en bedrijfs-academies de mogelijkheid om de voortgang van leerlingen in opleiding binnen haar organisatie te volgen.

In deze module kunnen leerlingen, stagiairs, co-schappen of andere vormen van praktijkleren worden gepland en gematched op de afdelingen waar plaatsen beschikbaar zijn. Door het vastleggen en delen van opleidings- en planningsgegevens is binnen de organisatie duidelijk welke leerlingen er komen en op welke momenten ze wel of niet ingeroosterd kunnen worden.

Wilt u meer weten over het zelfstandig Leerling Volg Systeem voor werkgevers? Neem dan contact op met Paul Schreuder.

Xebic BV

Zonneoordlaan 17
6718 TK Ede

Tel. +31 (0)318 - 657 755