Nederlands Duits Engels

Inholland

Bij de ontwikkeling van GradeWork heeft Xebic nauw samengewerkt met hogeschool Inholland.

Marlies Heemskerk, Projectleider Onderwijsservice bij Inholland
'GradeWork is voor ons een voorbeeld hoe je het onderwijs betaalbaar kunt houden terwijl de docent- en studenttevredenheid omhoog gaat.’

Marlies Heemskerk, Projectleider Onderwijsservice bij Inholland

Bij de ontwikkeling van GradeWork heeft Xebic nauw samengewerkt met hogeschool Inholland. 
 
Marlies Heemskerk, Projectleider Onderwijsservice bij Inholland: ‘Twee jaar terug moesten onze studenten alle opdrachten nog hard copy inleveren. Dat bracht logistiek gezien ontzettend veel werk met zich mee voor zowel de ondersteuning als de docent. Zo kwam er bijvoorbeeld heel wat bij kijken om alle inleveropdrachten voor 30.000 studenten in te nemen, een ontvangstbewijs te verstrekken, de documenten te verspreiden onder de docenten en te zorgen dat deze na beoordeling terug kwamen voor archivering.
 
We hebben daarom sessies georganiseerd met onze docenten. Tijdens deze sessies is gekeken naar hoe het beoordelingsproces verliep en wat de docent nodig heeft om op een praktische en prettige wijze te kunnen beoordelen. Daarnaast speelden uiteraard kwalitatieve eisen een rol; het bestrijden van fraude door het scannen op plagiaat en uniformer beoordelen. Op basis daarvan hebben we een functionele vraag geschreven. De standaardoplossingen in de markt bleken niet toereikend voor de diversiteit aan inleveropdrachten (verslagen, groepsopdrachten, filmbestanden, bouwtekeningen, etc.) in combinatie met de eisen op het gebied van aansluiting op het SIS en dossiervorming en archivering.

In Xebic hebben we daarom een ondernemende partner gevonden die samen met ons aan een oplossing wilde werken. Dat heeft nu geresulteerd in de oplossing GradeWork. Op dit moment maken ongeveer 3000 studenten hier gebruik van. De komende jaren zal deze werkwijze steeds verder ingevoerd worden voor de gehele hogeschool met momenteel zo’n 30.000 studenten.
 
Inholland kiest voor GradeWork omdat het logistiek gezien heel veel tijd (en dus kosten) scheelt. Het verlicht daarmee de docent en ondersteuning enorm. Voor de student is deze oplossing een topservice, het inleveren van opdrachten is een stuk eenvoudiger geworden. Daarnaast is dossiervorming met GradeWork veel gemakkelijker, je hebt beter grip op het voldoen aan de wet- en regelgeving vanuit de selectielijst van de HBO-raad. Bovendien heb je direct inzicht in de resultaten van de studenten door duidelijke overzichten en alle actuele taken overzichtelijk in beeld. Onze docenten zijn super enthousiast, dat is ook niet zo gek want het scheelt zo’n 20 minuten per student!
 
GradeWork is voor ons een voorbeeld hoe je het onderwijs betaalbaar kunt houden terwijl de docent- en studenttevredenheid omhoog gaat.’

Meer informatie over Inholland?
Ga naar www.inholland.nl 

 

Xebic BV

Zonneoordlaan 17
6718 TK Ede

Tel. +31 (0)318 - 657 755