Nederlands Duits Engels

Haagse Hogeschool

OnStage bij de Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool heeft op TenderNed een Europese Aanbesteding gepubliceerd waarbij de hogeschool aangeeft op zoek te zijn naar een Systeem voor beheer van Stages en Praktijkopdrachten. Xebic heeft hierop ingeschreven en heeft de definitieve gunning gekregen.

Over De Haagse Hogeschool (HHS)
De HHS is een instelling voor hoger beroepsonderwijs met een breed aanbod van opleidingen in voltijd, deeltijd en duale vorm. Ongeveer 25.000 studenten volgen er jaarlijks één van de circa 40 opleidingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door ruim 1000 docenten en bijna 800 medewerkers voor onderwijsondersteuning en beheer.

 Ambitie HHS 
De HHS wil de administratieve werkdruk voor docenten, studieloopbaanbegeleiders en stage coördinatoren verlagen. Dit door te faciliteren in diverse activiteiten, zoals het matchen, registreren en beheren van alle buitenschoolse onderwijsactiviteiten (stages, projecten en evenementen) op een eenduidige en efficiënte manier. Het software systeem moet uiteindelijk gebruikt kunnen worden door alle opleidingen van de HHS en zal centraal worden beheerd.
De HHS wil zich meer gaan profileren als Netwerkhogeschool. Dit betekent een verbeterde tweezijdige interactie met de buitenwereld. Hierbij gaat het niet alleen om het invullen van stages maar wordt er ook gericht op het delen van kennis, beter benutten van alumni en het opzetten van duurzame samenwerkingsverbanden. OnStage, een product van Xebic, kan hierin een belangrijke rol gaan vervullen.
 
Van aanbestedingstraject naar……opdracht!
Op dit moment heeft Xebic de definitieve gunning gekregen. Dit betekent dat het plan van Xebic het beste aansluit bij de vraag van de HHS. Inmiddels is er een start gemaakt met het project en is het de bedoeling om ervoor te zorgen dat de Faculteit van Gezondheid, Voeding en Sport vanaf het nieuwe schooljaar operationeel is met OnStage.
 
OnStage sluit aan bij behoefte van hbo-instellingen
Paul Schreuder, directeur Xebic: ‘Ik ben er heel trots op dat wij de voorlopige gunning hebben gekregen! Het is een duidelijk bewijs dat OnStage aansluit bij de behoefte van hbo-instellingen om stages en praktijkopdrachten eenduidig en efficiënt te organiseren. Het is de eerste keer dat we meedoen aan een Europese Aanbesteding en dan gelijk winnen is een hele mooie prestatie.’ 

Xebic BV

Zonneoordlaan 17
6718 TK Ede

Tel. +31 (0)318 - 657 755